Варіант 4

1. “Києво-Печерський патерик” як літературна пам’ятка українського письменства.

2. Геральдична поезія. Творчість Гер. Смотрицького і Андрія Римші.

3. Практичне завдання: проаналізувати літературний твір (на вибір студента) та визначити рід, жанр, тему, ідею, проблематику (для поезій зазначити вид лірики, провідні мотиви, віршовий розмір, тип римування). Історія написання твору. Обґрунтувати.

Варіант 5

1. Історіографічна література другої половини ХVІІ-першої половини ХVІІІ ст.

2. Проблема освіти і культури у творчості полеміста. („Послание к старицЂ Домнікії”).

3. Практичне завдання: проаналізувати літературний твір (на вибір студента) та визначити рід, жанр, тему, ідею, проблематику (для поезій зазначити вид лірики, провідні мотиви, віршовий розмір, тип римування). Історія написання твору. Обґрунтувати.

Варіант 6

1. Збірник Кирила Транквіліона-Ставровецького „Перло многоцЂнное”. Стильові особливості.

2. Козацькі літописи.

3. Практичне завдання: проаналізувати літературний твір (на вибір студента) та визначити рід, жанр, тему, ідею, проблематику (для поезій зазначити вид лірики, провідні мотиви, віршовий розмір, тип римування). Історія написання твору. Обґрунтувати.

Варіант 7

4. Філософські та суспільно-політичні погляди Г.Сковороди. Особливості літературної постаті.

5. Сатира ХVІІІ ст. як окремий жанр: соціально-політичні обставини формування жанру; сатирично-гумористичні віршовані оповідання ("Отець Негребецький", "Пекельний Марко", "Про Кирика і жадного попа");

6. Практичне завдання: проаналізувати літературний твір (на вибір студента) та визначити рід, жанр, тему, ідею, проблематику (для поезій зазначити вид лірики, провідні мотиви, віршовий розмір, тип римування). Історія написання твору. Обґрунтувати.

Варіант 8

1. Шляхи розвитку української реалістичної байки. Байкарська творчість П.Гулака-Артемовського (1790 – 1865).

2. Сатира ХVІІІ ст. як окремий жанр: соціально-політична сатира ("Сатирична коляда", "Плач ки­ївських монахів", "Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні”).3. Практичне завдання: проаналізувати літературний твір (на вибір студента) та визначити рід, жанр, тему, ідею, проблематику (для поезій зазначити вид лірики, провідні мотиви, віршовий розмір, тип римування). Історія написання твору. Обґрунтувати.


4814412724769933.html
4814457147486195.html
    PR.RU™