ІІ. Невідповідність постанови про порушення кримінальної справи вимогам статей 94—98 КПК України в частині наявності даних, що вказують на існування ознак злочину.

До Печерського районного суду м.Києва

Від Петренка Олександра Івановича,
00121, м.Київ, вул. Л.Гавро,9 кв. 45.

Суб’єкт оскарження: Слідчий прокуратури Печерського
району м. Києва Вернидуб С.С.
01133, м. Київ, бул. Лесі Українки,27/2

СКАРГА на постанову слідчого прокуратури Печерського району про порушення кримінальної справи

4 червня 2003 р. слідчий прокуратури Печерського району м.Києва Вернидуб С.С. виніс постанову про порушення проти мене кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Вказана постанова слідчого є незаконною і не відповідає вимогам ст. 94, ч.1 і ч.2 ст.98 КПК України.

І. Кримінальна справа порушена з недодержанням вимог ст. 94 КПК України.

1. Згідно з ч.1 ст. 94 КПК України приводами для порушення кримінальної справи є заяви і повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості, окремих громадян, або безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим прокурором або судом ознак злочину. З огляду на це, приводом для порушення кримінальної справи є не будь-яке повідомлення, а лише те, що містить у собі відомості, які дають можливість зробити органу дізнання, слідчому або прокурору висновок про наявність існування суспільно-небезпечного діяння або його ознак.

З оскаржуваної постанови слідує, що приводом для порушення кримінальної справи був рапорт помічника прокурора Печерського району м. Києва Кривенка І.М. про виявлений ним факт підроблення трудової книжки.

Помічник прокурора, здійснюючи перевірку підприємства “Автодор” виявив дві ксерокопії трудової книжки головного бухгалтера підприємства “Автодор”, які різняться своїми записами. Разом з цим, вказана посадова особа прокуратури на час порушення кримінальної справи не ознайомлювався із змістом трудової книжки, яка у цей час знаходились у відділі кадрів підприємства.

Оскільки працівник прокуратури Кривенко І.М. не мав жодного уявлення про оригінальний текст трудової книжки, не був повідомлений про її автентичність, то за таких умов він не мав тих відомостей, що дають підстави зробити висновок про наявність ознак злочину чи про вірогідність вчинення суспільно-небезпечного діяння. Виходячи з цих обставин, заявник, за відсутності даних про справжню трудову книжку, не міг безпосередньо виявити факт підробки вказаного документа, на що посилається в своїй постанові слідчий. Таким чином, підстава для порушення кримінальної справи (виявлення Кривенком І.М. факту підробки трудової книжки) не відповідає вимогам п. 5 ч.1, ст. 94 КПК України, оскільки виявлення ознак злочину не відбулося. Відповідно, у рапорті Кривенка І.М. відсутні необхідні для порушення кримінальної справи інформативні та нормативні дані про наявність злочину або його ознак. Отже, слідчий порушив кримінальну справу за надуманою підставою.

ІІ. Невідповідність постанови про порушення кримінальної справи вимогам статей 94—98 КПК України в частині наявності даних, що вказують на існування ознак злочину.

2. Відповідно до ч.2 ст. 94 КПК України справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.

Постанова про порушення кримінальної справи мотивована тим, що копії трудової книжки істотно відрізняються за своїм текстом, а тому слідчий дійшов висновку про наявність ознак протиправного діяння.

Однак факт дослідження копій трудової книжки, за відсутності дослідження оригінала, не дає підстав зробити висновок про те, що в трудову книжку внесені неправдиві відомості. Тому висновок слідчого в оскаржуваній постанові про те, що трудова книжка містить в собі підробку, не ґрунтується на об’єктивних даних та не випливає з наведених слідчим обставин.

Злочин, передбачений ст. 366 КК України, належить до злочинів у сфері службової діяльності. Об’єктом службових злочинів є діяльність державних або самоврядних органів (апарату) підприємств, установ, організацій у будь-яких галузях їх діяльності. Однак я як директор підприємства “Автодор” не вносив неправдивих відомостей у трудову книжку головного бухгалтера і вона не містить у собі неправдивих даних.

Невідповідність оскаржуваної постанови вимогам ч.2 ст. 94 і ст. 98 КПК України випливає з самої постанови. Згідно з ст. 98 КПК слідчий має вказати в постанові про порушення кримінальної справи підстави порушення справи. У мотивувальній частині постанови слідчий посилається на невідповідність між собою двох копій трудової книжки. Однак, всупереч викладеним у постанові мотивам у резолютивній частині цієї постанови, слідчий порушує кримінальну справу за фактом підроблення власне трудової книжки. По-перше, слідчий на момент порушення кримінальної справи не мав у своєму розпорядженні трудову книжку та даних про її зміст, на що вказує мотивувальна частина оскаржуваної постанови. По-друге, порушення кримінальної справи мотивується підробкою копії трудової книжки, яка надавалась працівнику прокуратури, але порушення кримінальної справи вчинено за фактом підроблення оригіналу трудової книжки. Такі істотні суперечності в оскаржуваній постанові свідчать про невідповідність постанови, встановленому ст. 98 КПК України порядку порушення кримінальної справи.

Слідчий зазначає в оскаржуваній постанові про внесення службовою особою до офіційного документа підроблення, а також складання і видачу завідомо неправдивого документа, однак не вказує конкретний спосіб службового підроблення із всіх ним перерахованих.

Згідно з ч.1 ст. 94 КПК України кримінальна справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину. Проте, з огляду на зазначене, такі дані, що б свідчили про наявність ознак злочину в постанові не містяться.

На підставі викладеного та рішення Конституційного Суду України №3-рп/2003 від 30 січня 2003 р. у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора, керуючись статтями 21,22,55,64 Конституції України

ПРОШУ:

1. Витребувати з прокуратури Печерського району м. Києвапостанову слідчого прокуратури Печерського району м. Києва Вернидуба С.С. про порушення кримінальної справи від 4 червня 2003 р. за фактом підробки трудової книжки головного бухгалтера підприємства “Азот”.

2. Визнати постанову слідчого прокуратури Печерського району м.Києва Вернидуба С.С. про порушення кримінальної справи від 4 червня 2003 р. та скасувати її.

Петренко О.І.

Документ надано адвокатом Петром Бойко,


4578219578280191.html
4578241041964156.html
    PR.RU™