Otoczenie technologiczne

OTOCZENIE ORGANIZACJI

Otoczenie przedsiębiorstwa

§ to wszystkie zjawiska, procesy, podmioty, które nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa, ale są z nim związane przez proces wzajemnego oddziaływania.

§ to zespół wszystkich czynników stwarzających szanse lub zagrożenia dla przedsiębiorstwa, a wpływających na jego przetrwanie i rozwój.

Cechy współczesnego otoczenia

§ Rozległość wywołana globalizacją.

§ Zróżnicowanie związane z istnieniem ogromnej ilości różnorodnych produktów.

§ Niestabilność spowodowana częstymi zmianami, które mogą mieć głęboki charakter.

§ Kompleksowość – współzależność zjawisk i procesów występujących w otoczeniu.

MAKROOTOCZENIE

Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwaOtoczenie technologiczne

Otoczenie społeczne


4576128037577561.html
4576170184643967.html
    PR.RU™