Алгоритми та блок-схеми

Завдання 1

Варіант 1

Два резистори R1 і R2 з'єднані паралельно. Визначити сумарний

опір за формулою .

Варіант 2

Обчислити відстань між двома точками з координатами X1,Y1 і X2,Y2 за формулою L=

Варіант 3

Знайти площу кільця між колами з радіусами R1 і R2, R1

Варіант 4

Визначити об'єм циліндра з радіусом основи R і висотою H за фор­­­мулою V=3.14*R2*H.

Варіант 5

В рядку S символів, на сторінці R рядків. Скільки символів в книжці, у якої N сторінок?

За скільки хвилин учень прочитає книгу, якщо він одну сторінку читає за T хвилин?

Варіант 6

Обчислити суму арифметичної прогресії за заданими першим A1 і ос­­­таннім AN членами, кількістю елементів N за формулою S=(A1+AN)*N/2.

Варіант 7

Дано гіпотенузу c і катет a прямокутного трикутника. Знайти дру­­­ гий катет за формулою b=

Варіант 8

Відома довжина кола L. Знайти радіус кола і площу круга, обмеженого цим колом, за формулою S=3.14R2.


Варіант 9

Обчислити N-ий член геометричної прогресії за першим елементом B1 і знаменником G за формулою BN=B1G(N-1).

Варіант 10

Обчислити середнє геометричне трьох заданих чисел за формулою S=(A*B*C)1/3.

Варіант 11

Дано два катети прямокутного трикутника R і T. Знайти гіпотенузу за формулою .

Варіант 12

Відома площа круга S, визначити радіус замикаючого цей круг кола за формулою і довжину кола за формулою L=6.28R.

Варіант 13

Середньостатистичний українець з'їдає за місяць S кг сала і C кг

цибулі. Скільки сала і цибулі він з'їдає за N років життя?

Варіант 14

Відомий радіус кола R, визначіть довжину кола L і площу круга S, обмеженого цим колом, за формулами L=6.28R; S=3.14R2.

Варіант 15

Знайти площу рівнобічної трапеції з основами A і В, висотою Н за формулою .

Варіант 16

Відомі три сторони трикутника A, B і C. Знайти площу трикутника за формулою Герона.4575618675470035.html
4575642735295042.html
    PR.RU™