Особливості сільського господарства

План лекції

1. Зміст і особливості аграрних відносин.

2. Зміст господарювання в аграрному секторі.

3. Рентні відносини та особливості розподілу і використання рентного доходу.

4. Ціна на сільськогосподарську продукцію. Ціновий паритет.

Домашнє завдання: В.Д . Базилевич/ Економічна теорія /Політекономія с. 297 – 318.

1. підготуватись до опитування за питаннями на с.318.,

2. дати письмово визначення термінам навчального тренінга на

с. 318.

3. СРС на теми:

- « Витрати виробництва і прибуток»;

- «Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин»

І. Основні категорій і поняття

Сільське господарство – одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, в якій створюються матеріальні блага рослинного і тваринного походження для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною.

1. У сільському господарстві економічний процес відтворення завжди тісно переплітається із природним (наслідки господарювання в цій галузі залежать як від працівника, його технічної озброєності, так і від природних умов).

2. Надзвичайна роль землі як фактора виробництва.

3. Розбіжність робочого періоду з часом виробництва.

Аграрні відносини — це економічні відносини у сільському господарстві між державою і сільськогосподарськими підприємствами, між сільськогосподарськими підприємствами, між сільськогосподарськими працівниками і підприємствами, між державою і сільськогосподарськими працівниками з приводу:

1. виробництва, транспортування, зберігання, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції;

2. землеволодіння і землекористування (земельні або поземельні відносини);

3. виробництва, розподілу і привласнення додаткового надлишкового продукту (рентні відносини);

4. виробництва, розподілу і привласнення доходів у сільському господарстві.

Отже, аграрні відносини – це сукупність економічних відносин, які виникають між власником засобів виробництва і суспільством в цілому, колективами, державними підприємствами, окремими працівниками й іншими землекористувачами з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання створеного в галузях АПК продукту.Рента(нім. Rente – повертаю, сплачую) — доход із капіталу, землі або майна, що його власники регулярно одержують, не займаючись підприємницькою діяльністю.

Суб’єктами аграрних відносин є наймані робітник, селяни, фермери, територіальні громади, держава, партнери, посередники, фізичні і юридичні особи України та інших держав.

Об’єктами аграрних відносин є земля, сільськогосподарська продукція, наукові відкриття, ноу-хау, технології, цінні папери, робоча сила, засоби виробництва індустріального походження.

Земельні відносини — це економічні відносини у сільському господарстві з приводу землеволодіння, землерозпорядження і землекористування.

Землеволодіння передбачає встановлення певних форм власності на землю. Основними формами власності є державна, приватна та власність територіальних громад на землю.

Землерозпорядження означає використання землі як власником, так і іншим суб’єктом господарювання за його розпорядженням, право власника земельної ділянки її продавати, здавати в оренду або суборенду, закладати під заставу, дарувати, використовувати в певних технологіях.

Землекористування передбачає створення на землі сільськогосподарських підприємств: акціонерних товариств, фермерських господарств, орендних підприємств, товариств з додатковою та обмеженою відповідальністю, повних товариств, командитних товариств, державних підприємств, кооперативних (колективних) товариств, використання землі як сільськими дворами, так і працівниками соціально-культурної сфери.


4574607369394826.html
4574639215979738.html
    PR.RU™