РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Розрахунок струмів короткого замикання здійснимо згідно ([2], стор.125).

Однією з основних причин порушення нормального режиму роботи системи електропостачання є виникнення короткого замикання в мережі або в елементах електрообладнання внаслідок пошкодження ізоляції або неправильних дій обслуговуючого персоналу.

Для зниження збитків, обумовлених виходом з ладу електрообладнання при протікання струмів короткого замикання, а також швидкого відновлення нормального режиму роботи системи електропостачання необхідно правильно визначити струми короткого замикання і за ними вибирати електрообладнання, захисну апаратуру і засоби обмеження струмів короткого замикання.

Розрахункова схема зображена на рисунку 9.1.Рис. 9.1 – Розрахункова схема


Вихідними даними для розрахунку є: потужність короткого замикання джерела живлення Sкз=3040 МВА; опори елементів короткозамкненого кола, зведені до базових умов.

Зведення параметрів елементів короткозамкненого кола виконуємо у відносних одиницях з використанням наближених коефіцієнтів трансформації трансформаторів.

За базисну приймаємо напругу з ряду середніх напруг для точки К1 = 115 кВ, для інших точок КЗ – =10,5 кВ ([2], стор.123).

Базисна потужність =100 МВА.

Рективний опір системи, зведений до базисних умов:

, (9.1)

.

Для трансформаторів опір, зведений до базисних умов визначаємо за формулою:

, (9.2)

Для трансформаторів ГПП:

ТМН-6300/110:

кВА; %; .

Для трансформаторів ЦТП:

ТМ – 400/10:

кВА; %; ;

ТМ – 630/10:

кВА; %; .

Опори ліній визначаємо за формулою:

. (9.3)

Результати розрахунку зводимо в таблицю 9.1

Таблиця 9.1 – Значення довжин і опорів кабельних ліній

№ п/п Кабельна лінія Довжина лінії
ГПП – ЦТП 3 (КЛ 312) 0,0615 0,086 0,004797
ЦТП 3 – ЦТП 1 (КЛ 31) 0,039 0,095 0,003361
ЦТП 1 – ЦТП 2 (КЛ 12) 0,08275 0,095 0,00713
ГПП – ЦТП 4 (КЛ 4) 0,015 0,083 0,001129
ЦТП 4 – ЦТП 5 (КЛ 45) 0,02875 0,086 0,002243
ЦТП 5 – ЦТП 6 (КЛ 56) 0,02875 0,09 0,002347
ЦТП 6 – ЦТП 7 (КЛ 67) 0,04975 0,086 0,003881
ГПП – ЦТП 7 (КЛ 7) 0,0205 0,083 0,001543
ГПП – ЦТП 2 (КЛ 2) 0,07875 0,086 0,006143

Базисний струм короткого замикання:. (9.4)

Струм короткого замикання в точці:

. (9.5)

Ударний струм визначаємо за формулою:

, (9.6)

де – ударний коефіцієнт визначається за ([2], стор. 125-128): для точок КЗ на шинах підстанції , а для точок КЗ в розподільчій мережі .

Розрахуємо струми КЗ і результати розрахунку зведемо в таблицю 9.2.

Таблиця 9.2 – Розрахунок струмів короткого замикання

Точки К.З. Базисний струм , кА Результуючий опір , Ом , кА , кА
К 1 0,502 0,06994 7,17758 18,271136
К 2 5,499 1,73994 3,16045 8,581538
К 3 5,499 1,744737 3,15176 8,557943
К 4 5,499 1,748098 3,1457 8,541488
К 5 5,499 1,755228 3,1329 8,506732

4573259785956759.html
4573403683017436.html
    PR.RU™