Розрахунок економії загальновиробничих витрат.

Зниження умовно-постійної частини загальновиробничих витрат досягається в тому випадку, коли в результаті заходів НОП скорочується строк виконання будівельно-монтажних робіт.

5.5.7 Економічний ефект по зниженню загальновиробничих витрат

розраховується лише в тому випадку, коли є реальна можливість

скорочення строків будівництва по формулі:

,

де Ез.в. – зниження умовно-постійних загальновиробничих витрат;

Вз.в. – розмір умовно-постійних загальновиробничих витрат у складі кошторисної вартості;

Тб.п. – тривалість будівництва після впровадження заходів НОП;

Тб.д. – тривалість будівництва до впровадження заходів НОП.

5.5.8 Розрахунок економії вартості будівельних матеріалів.

Ебуд.мат. = Вбуд.мат. * 20%

Ебуд.мат. = 5638,27 *0,2 = 1127,65 грн.

5.5.9 Загальна економічна ефективність визначається за формулою:

5.5.10 Визначаємо термін окупності будівництва (капітального ремонту)

Т = .


4571267461035625.html
4571341599866275.html
    PR.RU™