КТС төлеушілері салық декларациясын

Автотұрақ, АМС және казино орналасқан жер учаскелеріне салынатын салық келесідей

Елді мекенді жерлерге салынатын базалық салық ставкаларын 10 еселеу арқылы салынады

Азаматтар санаттарынынан КС жеңілдіктер иемденбейді

Зейнеткерлер

Айқындық принципі

Орындалу, тоқталу, тәртібі

Акциз салығына жататын салық

Жанама

АСР қолданушы салық төлеушілерді атаңыз

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін жеке тұлғалар

Аталғандардан жер салығын төлден босатылған тұлға

Уәкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары

Бірыңғай жер салығын төлеушілер

Шаруа қожалықтары

Леуметтік салықтың ставкасы

11 пайыз

Жанама салықтарды төлеуші

Тұтынушы

Жеке кәсіпкерлердің көлік салығын төлеу мерзімі

5 шілде

Жеке кәсіпкерлердің мүлік салығының ставкасы

0,5 %

Жеке табыс салығының ставкасы

10 %

Жер қойнауын пайдаланушылар келісім-шартта белгіленген бюджетке төлемі

Төлемақы

Жер қойнауын пайдаланушылардың тіркелген төлемдері

Бонус

Жер салығын есептеу кезінде 0,1 деген түзету коэффициенті келесі салық төлеушілерге қолданылады

Емдеу - өндірістік кәсіпорындары

Жер салығын төлемейтіндер

Діни бірлестіктер

Жер салығын төлеушілер қатарына жатпайтындар

Бірыңғай жер салығын төлеушілер

Жер салығынан босатылатындар

Елді мекендердің ортақ пайдаланудағы жерлері

Жерге салық салу қағидалары

Бал бонитеті

Жергілікті өкілетті органдарының келесі құқықтары бар

Жер салығының базалық ставкаларын 50%-ке төмендетуге немесе жоғарлатуға

Жердің салық салуға жататын санаттары

Елді мекенді жерлер

ЖЖТ анықталғанға дейін алынып тасталынатын салықтарға төмендегілер жатады

ҚҚС мен акциз

Жұмыс берушінің өз жұмысшыларына төленген сақтандыру төлемдері

Жылдық жиынтық табыстан шегерімдер жатады

Жылдық жиынтық табыс алынатын шегерімге

Курстық теріс айырма, шекті есептелген салықтар

Заңды тұлғалар үшін әлеуметтік салық ставкасы

11 %

Заңды тұлғалардың әлеуметтік салықты төлеу мерзімі

Әр тоқсаннан кейінгі айдың 25 жұлдызынан кешіктірей

Заңды тұлғалардың мүлік салығын төлеу мерзімі

Әр тоқсаннан кейінгі айдың 25 жұлдызынан кешіктірмей

Заңды тұлғалардың салық салынатын табысы

ЖЖТ алу шегерімдер

Заңды тұлғаның мүлік салығының ставкасы

1,5 %

ЗТ салық салынатын табысы

ЖЖТ пен шегерімдер арасындағы айырма ретінде анықталады

Кәсіпкерлердің мүлік салығын төлеу мерзімі

Әр тоқсаннан кейінгі айдың 25 жұлдызынан кешіктірмей

Koрпоративті табыс салығында салық салынатын табыс

Салық салынатын табыс тең жылдық жиынтық табыс алынған барлық шегерімдер

Корпоративті табыс салығының ставкалары

10-15-20 пайыз

Корпорациялық табыс салығын төлеуші

Заңды тұлға

Корпорациялық табыс салығын төлеушілер

Резидент заңды тұлғалар

Корпорациялық табыс салығының декларациясын өткізу мерзімі

31 наурыз

Корпорациялық табыс салығының объектісі

Салық салынатын табыс

Көлік құралдарына салы ғының салық салу объектісі болып табылмайтындар

40 тоннадан асатын карьерлік автосамосвалдар

Көлік құралдарына салынатын салық бойынша салық салу объектісі болып табылмайтындар

Мамандандырылған медициналық көлік құралдары

Көлік құралдарына салынатын салық ставкалары төмендегідей белгіленеді

Салық салу объектісіне АЕК-пен

Көлік құралдарына салынатын салықтан босатылады

Жүк көтергіштігі 40 тоннадан асатын карьерлік автосамосвалдар

Көлік құралдарына салынатын салықтың салу объектісі болып табылмайды

Жүк көтергіштігі 40 тоннадан асатын карьерлік автосамосвалдар

Көлік құралдарының салық салу объектісі болып

Көлік құралдары есепке тұрған

Көліксалығыныңсалықсалуобъектісіболыптабылмайтындар

Жүк көтергіштігі 40 тоннадан асатын карьерлік автосамосвалдар

КТС бойынша аванстық төлемдер сомасы бойынша есеп

Ағымдағы жылдың 20 қаңтарына дейін

КТС

Заңды тұлғаларға салынатын салық

КТС төлеушілер аванстық төлемдерді төлеуі

Тең үлестермен

КТС төлеушілері болып

Резидент заңды тұлғалары, ҚР көздерден табыс алатын резидент емес заңды тұлғалары

КТС төлеушілері салық декларациясын

Есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31наурызынан кешіктірмей


4568674062565919.html
4568733306099254.html
    PR.RU™